SAFE Skolen Modul IV – Arbeidsrett, del I er gjennomført

SAFE Skolen Modul IV – Arbeidsrett, del I er gjennomført

Elisabeth Bjelland Foto: Rebecca Bjerga||||

SAFE gjennomførte SAFE Skolen Modul IV i vakre Stavanger denne uken. Engasjerte tillitsvalgte fikk opplæring i regelverket rundt inngåelse og avslutning av arbeidsforhold, om innleie, regler for trekk i lønn og regler for bruk av advarsler.

SAFE gjennomførte SAFE Skolen Modul IV i vakre Stavanger denne uken. Engasjerte tillitsvalgte fikk opplæring i regelverket rundt inngåelse og avslutning av arbeidsforhold, om innleie, regler for trekk i lønn og regler for bruk av advarsler.

Juridisk avdeling i SAFE v/Elisabeth Bjelland og Kristine Knudsen, holdt grunnleggende kurs i arbeidsrett. Målet med dette kurset var å gjøre seg kjent med sentrale temaer innenfor lovverket i individuell arbeidsrett og de kollektive avtaler SAFE er bundet av.

 decoding=

Kurset bestod delvis av forelesingsbolker og en praktisk tilnærming til jussen med oppgaveløsing i grupper. Det ble gitt praktiske og taktiske tips til de tillitsvalgtes arbeid.

Meld deg på et av våre kurs her.