SAFElement 7. juni 2018

SAFElement 7. juni 2018

|||Områdeutvalg rederi: vi har en signert tariffavtale som gjelder.|||

SAFE oppdaterer hjemmesiden kontinuerlig for å gjøre den mer leser- og brukervennlig. Tips og forslag til forbedringer tas gjerne imot.

SAFE oppdaterer hjemmesiden kontinuerlig for å gjøre den mer leser- og brukervennlig. Tips og forslag til forbedringer tas gjerne imot.

Tidligere i år fikk «Våre tariffavtaler» under «Lønns- og arbeidsvilkår» en mer oversiktlig form.

I den siste tida har vi konsentrert oss om medlemsfordeler.

Medlemsfordeler

Her er teksten forenklet. Hver artikkel har fått nytt symbol og ny layout, og det er lett å bli kjent med medlemsfordelene i SAFE.  Forhåpentligvis er de også lettere å «selge» for medlemsververe i SAFE.

Faktabank

Under «Min side», innloggingssiden, finner du blant annet «Faktabank». SAFE Faktabank er en medlemsfordel hvor tillitsvalgte og medlemmer kan finne svar på de fleste spørsmål i forhold til lov- og avtaleverk. Her kan en søke på de spørsmål en måtte ha eller navigere via kategorier. Et meget bra oppslagsverk for de fleste spørsmål innenfor arbeidslivet. Faktabanken er nå oppgradert med ny plattform og layout og funger nå optimalt på telefon  og nettbrett. Sjekk ut!

 decoding=

Min side

Husk at du også kan oppdatere dine egne personlige opplysninger på «Min side». Det er til god hjelp for administrasjonen om du selv oppdaterer endringer som adresse, telefon og epost her.

Du kan også gjøre endringer som gjelder arbeidsforholdet ditt, som søknad om passivt medlemskap, endring av stilling, arbeidsgiver og lignende. Disse opplysningene går direkte til administrasjonen når du har trykket på «Send inn». Administrasjonen bekrefter endringene i systemet fortløpende.

Du trenger altså ikke ringe til oss for å forsikre deg om at dette er mottatt. Ved søknad om passivt medlemskap vil du selvfølgelig få skriftlig svar fra administrasjonen.

SAFElement

Også her har vi som du nå ser, endret layout på elementet på hjemmesiden. I løpet av kort tid vil også arkivet for SAFElement få en ny utforming på safe.no. Vi vil selvfølgelig fortsatt sende ut SAFElement som PDF til klubbene, slik at disse kan videreformidles til medlemmenes arbeidsplasser. Endringene skjer altså kun på hjemmesiden (safe.no).

SAFE magasinet

Siste nummer av SAFE magasinet er nå publisert på safe.no. Vår nettleverandør InBusiness har kurset oss i det tekniske grunnlaget for  magasinpublisering, og vi skal nå framover gjøre dette selv.

 decoding=

Travelt for advokatene

Avdelingen preges av en rekke saker og tvister hvor noen er i rettsapparatet, noen skal i retten, og noen er i en fase hvor videre juridisk «endestasjon» er uavklart.

Transocean er et av rederiene som krever mye juridisk arbeidskapasitet. 6. juni var advokat Bernt Hodne i lagmannsretten med Transoceans ankesak om 6G, som SAFE vant klart i tingretten.

Advokat i SAFE, Bernt Hodne, førte saken for SAFE
Advokat i SAFE, Bernt Hodne, førte saken for SAFE

Saken gjelder full betaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Transocean har begrenset utbetalingen til ansatte som blir permittert, til 6G. Som eneste forbund valgte SAFE å ta saken inn for retten, og vant klart i tingretten.

Du kan lese mer om denne saken på safe.no

Transocean Arctic. Foto: Transocean
Transocean Arctic. Foto: Transocean

Det ligger også en rekke tvister med Transocean på det juridiske SAFE-bordet. Mange dreier seg om fortrinnsrett til jobber i selskapet. Når ansatte i forbindelse med nedbemanninger er blitt oppsagt fra stillingen og har akseptert en annen, ofte lavere stilling i selskapet, har de da fortrinnsrett til samme type stilling som de ble oppsagt fra når slike stillinger igjen er tilgjengelige? SAFE mener det. Et godt råd i slike saker er å be SAFE-medlemmer som kommer i en slik situasjon om å be om en endringsoppsigelse.

Stena

I Stena ligger det en mulig virksomhetsoverdragelse i forbindelse med riggen Stena Don som mistet oppdrag på norsk sokkel i 2017, endte i «varmt» opplag, fikk ny kontrakt i 2018, ble slept over til britisk sokkel, og det norske mannskapets jobber ble der bemannet med britisk personell. Dette er en viktig prinsippsak, og det går ut en stevning nå.

12. juni går nok en prinsippsak i arbeidsretten

To av Island Offshores innretninger, Island Wellserver og Island Frontier, gikk av kontrakt med Statoil i oktober 2017. Alle de cirka 160 ansatte som gikk på flyteriggavtalen (NR-avtalen) ble først permittert, deretter fikk de mulighet til å søke på stillingene sine da båtene igjen skulle på henholdsvis tiårsklassing og vedlikehold, men da med en annen tariffavtale i bunn. Denne avtalen, offshore service-avtalen, skiller seg fra flyteriggavtalen på flere viktige punkter, blant annet på lønn og skiftordning. Månedslønnen til de ansatte er betydelig lavere enn på flyteriggavtalen. Skiftordningen på flyteriggavtalen er to uker på, fire uker av. Island Offshore valgte å gå på en 1:1 ordning. I opplagsperioden går de ansatte nå tre uker på og tre uker av.

Bedriften kan ikke permittere de ansatte og deretter ansette 24 av dem i opplagsperioden på en annen og dårligere avtale, sier SAFE-klubben i Island Offshore, områdeutvalget for rederiansatte i SAFE og forbundsledelsen i SAFE.
– Vi har en tariffavtale som er signert. Island Offshore kan ikke komme med en ny tariffavtale, selv om de ønsker det.
Industri Energi valgte å bryte den signerte tariffavtalen og lar sine medlemmer gå på offshore serviceavtalen med de konsekvenser det kan få i framtida.

Områdeutvalg rederi: vi har en signert tariffavtale som gjelder.
Områdeutvalg rederi: vi har en signert tariffavtale som gjelder.

North Atlantic Drilling Ldt og COSL møter SAFE i arbeidsretten 13. og 14. juni. Saken går under navnet 2.2, som henspiller på NR-avtalens punkt 2.2: Oppsigelse og avskjed.
Bestemmelsene i avtalen sier:
«Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter gjeldende bestemmelser utløper på en bestemt dato som etter arbeidstakerens arbeidsplan faller i en oppholdsperiode, opphører arbeidsforholdet først etter at denne oppholdsperiode er avsluttet.
Arbeidstaker skal på fratredelsespunktet utbetales tilgodehavende lønn for opparbeidede fridager som på grunn av opphøret ikke kan avspaseres.

Advokat Elisabeth Bjelland. Foto: Mette Møllerop
Advokat Elisabeth Bjelland. Foto: Mette Møllerop

De to rederiene har valgt en praksisendring som bryter med tariffavtalen. De sier opp ansatte midt i en arbeidsperiode og vil ikke utbetale lønn fram til den ansattes arbeidsperiode er slutt.

Saipem

I Saipem velger ledelsen å sidestille egne ansatte med innleide ansatt i et bemanningsbyrå i forbindelse med nedbemanning. Ved nedbemanning og eventuelle oppsigelser skal de innleide ut først, før man går til oppsigelser av egne ansatte. Her er det viktig å skille mellom likestilte lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte og innleide, og opphør av arbeidskontrakter/oppsigelser av egne ansatte og ansatte i bemanningsbyråer. De innleide har sitt ansettelsesforhold i et annet selskap, et bemanningsbyrå.
Denne saken kan også ende i rettssystemet.

Ny samarbeidspartner

Et nytt lite selskap har sett dagens lys. Selskapet heter Bitrunner.no AS og har nettadresse http://www.bitrunner.no/

Selskapet er startet av Steffen Kristiansen, ansatt i Statoil/Equinor, med arbeidsgivers «velsignelse»,   og består i dag av fire personer.

Selskapet driver blant annet med undervisning av petroleumsstudenter på Universitet i Stavanger, UIS. I den forbindelse lager Bitrunner tegneseriestriper fra oljebransjen for å aktualisere situasjoner studentene kan oppleve i en eventuell jobbsammenheng.

SAFE får lov å bruke tegneseriestripene vederlagsfritt. Vi får også anledning til å komme med forslag til aktuelle tegneseriestriper. Både Bitrunner og vi er takknemlige for innspill som kan brukes i tegneseriene. Forslag sendes mette@safe.no

Her finner du et eksempel på Bitrunners aktuelle tegneseriestriper.

 width=

Vennlig hilsen

Mette Møllerop

Redaktør

SAFE