Vellykket dagsing i Bilfinger

Vellykket dagsing i Bilfinger

Hogne Hole, klubbleder i SAFE i Bilfinger

10. februar gikk alle ansatte operatører i Bilfinger ut i dagsing eller temporeduskjon. Nå har bedriften oppjustert tilbudet, og etter uravstemningen ble dette akseptert av begge klubbene.

– Vi fikk et bedre lønnstilbud og økt pensjonen, alt i alt var det en vellykket aksjon, sier Hogne Hole, klubbleder i SAFE i Bilfinger.

Å «dagse» er en aksjonsform som kan ha store konsekvenser for produksjonen, særlig i tilfeller der bedriften har leveringsforpliktelser overfor kunder. Ansatte må være til stede 100 prosent av arbeidstiden, men de yter 45 prosent arbeidsinnsats og mottar 45 prosent lønn.

– Dagsingen varte i ti dager, og alle ansatte operatører var tatt ut, inkludert de uorganiserte, sier Hole. 

Denne aksjonsformen ble satt i gang i Bilfinger fordi ansatte ikke var fornøyde med det tilbudet de fikk fra selskapet i de lokale lønnsforhandlingene. 

– Forrige gang bransjen vår dagset var i 2017, da varte konflikten i flere uker. Jeg er fornøyd med at konflikten varte kun i ti dager denne gangen, vi kunne ikke ha gått med 55 prosent nedgang i lønn over flere uker, spesielt ikke i disse dager, sier han.

Klubblederen forteller at dagsingen har foregått på en ryddig måte, med gode samtaler og jevnlige møter med bedriften, og god informasjonsflyt til vernetjenesten. 

– Samholdet og kampviljen mellom medarbeidere i selskapet har vært upåklagelig. Vi har hatt godt samarbeid hele veien internt i klubbene i selskapet. Vi fikk økt pensjonen, bedre lønnstilbud, alt i alt var en vellykket aksjon som viser at dagsing faktisk nytter, sier Hole. 

Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, gratulerer klubben med resultatet. 

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– Det er et samlet SAFE som gratulerer klubbleder Hogne Hole og SAFE i Bilfinger med dette resultatet. Veldig godt jobba, sier hun.

Dagsing er en vanskelig aksjonsform, det er klubbapparatet i den enkelte bedrift som styrer, eier og gjennomfører. Forbundet sentralt har ikke lov til å være involvert. Dette gjør at det er enda viktigere å ha sterke lokale klubber innenfor dette tariffområdet. Sentralt forhandles avtalen i frontfaget, her er det helheten for nesten tretti tusen ansatte som skal ivaretas, og ISO-arbeiderne når aldri “frem”.  

– All honnør til klubben og medlemmene som har gjennomført en vellykket aksjon og fått et bedre resultat til hver enkelt ansatt, sier Rysst.