Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 28. april

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 28. april

|Bildet av tegneserieskaper Odin Helgheim

28. april er FNs «Verdensdagen for helse og sikkerhet». SAFE har satt sammen en liten presentasjon for å vise at kreftfremkallende asbest fortsatt utgjør en stor kreftrisiko. Visste du at eternittplater blir mer og mer lodne av asbest jo eldre de blir?

28. april er FNs «Verdensdagen for helse og sikkerhet». SAFE har satt sammen en liten presentasjon for å vise at kreftfremkallende asbest fortsatt utgjør en stor kreftrisiko. Visste du at eternittplater blir mer og mer lodne av asbest jo eldre de blir?

I dag er det alt for få som vet hva asbest er, og mange som ikke kjenner til at noen bygningsmaterialer kan frigi kreftfremkallende asbestfiber dersom de blir ødelagt, brenner eller endres på. Det er særlig unge som mangler kunnskap om asbest, og Kreftforeningen frykter at de dermed vil ha økt risiko for å bli utsatt for asbest.

Noen yrkesgrupper er særlig utsatt, som medarbeidere i bygg- og anleggssektoren, brannfolk og brannforebyggere, og petroleumsindustrien. Ett tilfelle av arbeidsrelatert kreft er alltid ett for mye, særlig når arbeidsrelatert kreft er mulig å forebygge med god opplæring, riktige HMS-rutiner og bruk av verneutstyr.

Last ned presentasjon her:

Informasjon fra SAFE om verdensdagen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen (Halvor Erikstein)

 decoding=