Verneombudstjenesten i Equinor med ærespris til Tone Guldbrandsen

Tone Guldbrandsen Foto: Gunlaug Leirvik
Tone Guldbrandsen Foto: Gunlaug Leirvik

Tidligere sjefsingeniør i Petroleumstilsynet, Tone Guldbrandsen, har fått ærespris fra verneombudstjenesten i Equinor, for sin innsats for bedre arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Verneombudstjenesten i Equinor ASA v/K HVO for Landanlegg og kontorleder Lars Christian Kronstadt,  K HVO Agate Langeland Hamre Equinor FLX, og K HVO Peter Alexander Hansen fra Equinor Energy, overrakte denne ærespris til sjefsingeniør Tone Guldbrandsen for hennes kontinuerlige arbeid med å få de som jobber i industrien til å arbeide mer systematisk, med målet å bedre sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Tone går nå over i pensjonistenes rekker og vi takket for innstasen og ønsket henne lykke til videre i sin nye tilværelse, skriver Equinor på sin Facebook hjemmeside.

Vi i SAFE sentralt er veldig positive til at verneombudene ønsker å berømme Guldbrandsen. Det er viktig å trekke frem de positive kreftene som bidrar til å dra sikkerhetsarbeid i riktig retning. Om en ikke er enig om alt, er tillitt til hverandre helt avgjørende. Vi har forskjellige roller, men det er måten vi opptrer på som avgjør respekten vi får for hverandre. SAFE vil gratulere Tone Guldbrandsen med æresprisen og ønsker henne lykke til i pensjonisttilværelsen.
«Tone har alltid presisert viktigheten med arbeidstakermedvirkning v/verneombudstjeneste og arbeidstakerorganisasjoner, og som tilsynsrepresentant påpekt effekten av å arbeide systematisk for å videreutvikle og forbedre arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten», står det gravert i æresprisen.
– Jeg og Petroleumstilsynet er veldig glade for å bli satt pris på av vernetjenesten i Equinor. Partssamarbeidet er en viktig forutsetning for både Ptils og vernetjenestens arbeid, sier Guldbrandsen i en pessemelding.
Skriv ut siden