YS og NHO enige om ny hovedavtale

YS og NHO enige om ny hovedavtale

Nestleder i SAFE

YS og NHO kom i går, 29. november, til enighet om ny hovedavtale. SAFE er skuffet over at NHO ikke er villig til, på generelt grunnlag, å legge forholdene bedre til rette for de tillitsvalgte. Tillitsvalgtes rettigheter var prioritert krav også ved forrige hovedavtaleforhandling i 2014, sier Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE. – Heller ikke […]

YS og NHO kom i går, 29. november, til enighet om ny hovedavtale.

SAFE er skuffet over at NHO ikke er villig til, på generelt grunnlag, å legge forholdene bedre til rette for de tillitsvalgte. Tillitsvalgtes rettigheter var prioritert krav også ved forrige hovedavtaleforhandling i 2014, sier Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE.

– Heller ikke i 2017 fikk YS gjennomslag for sine krav.

Partene kom til enighet om endringer på andre punkter i hovedavtalen. Ny hovedavtale trer i kraft fra 1. januar 2018 og gjelder til 31. desember 2021.

Protokoll forhandlinger YS

IKM Offshore Service AS