Innleieproblematikken: SAFE fører kampen videre

Innleieproblematikken: SAFE fører kampen videre

De siste årene har SAFE vært i Arbeidsretten, hos Petroleumstilsynet (Ptil) og blitt kontaktet av flere klubber på grunn av for høy bruk av innleid personell på landanlegg og på innretningene offshore. Mye utskifting og liten erfaring blant innleid arbeidskraft truer sikkerheten til oljearbeiderne. SAFE har jobbet mye på politisk nivå for flere faste ansettelser og mindre bruk av innleie. Nå er både Regjeringen og Ptil på banen.

De siste årene har SAFE vært i Arbeidsretten, hos Petroleumstilsynet (Ptil) og blitt kontaktet av flere klubber på grunn av for høy bruk av innleid personell på landanlegg og på innretningene offshore. Mye utskifting og liten erfaring blant innleid arbeidskraft truer sikkerheten til oljearbeiderne. SAFE har jobbet mye på politisk nivå for flere faste ansettelser og mindre bruk av innleie. Nå er både Regjeringen og Ptil på banen.

Utfallet: Bemanningsbyråene blomstrer og bedriftene legger til rette for midlertidig arbeid for vikarer og midlertidige ansatte. Det SAFE frykter er at ved å redusere antall fast ansatte i bedriftene, reduseres samtidig kompetanse, riggerfaring, kjennskap til bedriftens prosedyrer og styringssystemer. SAFE får også signaler fra flere som er ansatt igjennom vikarbyråene om at ikke overenskomstene følges.

Raymond Midtgård, nestleder SAFE i Equinor, forteller at også de andre fagforeningene i selskapet er bekymret for den økte innleietrenden i bransjen, de er redde for at dette kan true sikkerheten.

Raymond Midtgård Foto: Rebecca Bjerga
Raymond Midtgård Foto: Rebecca Bjerga

– Vi leier inn utrolig mye kompetanse, som egentlig skulle vært fast, sier Midtgård. Equinor er den største operatøren, vi tar tak i dette, vi ønsker flere fast ansatte og mindre bruk av innleid arbeidskraft. Dette er også et problem for Equinor, når våre underleverandører ikke er bemannet med nok kvalifisert personell for å utføre oppdrag de har tatt på seg for selskapet, sier han.

Ptil er på banen og gir pålegg til bedrifter som ikke oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven, som hos Kaefer, Gassco – Nyhamna eller Transocean. Det er SAFE veldig fornøyd med. Regjeringen jobber også med å skjerpe innleiereglene.  

Fougner-utvalget har sett på fremtidens arbeidsliv på oppdrag fra regjeringen. Utvalget består av representanter fra de åtte største hovedorganisasjonene i arbeidslivet, samt personer med kompetanse innen juss, samfunnsfag og samfunnsøkonomi. Deres konklusjon er at det må innføres lovendringer som styrker faste ansettelser. Dette støtter SAFE.

Midlertidige ansettelser gir utrygghet i arbeidssituasjon og inntekt

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst forteller at SAFE fronter dette videre, det er en av de fire resolusjonene vedtatt i kongressen. Dette blir tatt opp på de neste store arrangementene gjennom hele året, blant annet på Arendalsuken.

– Midlertidige ansettelser gir utrygghet i arbeidssituasjon og inntekt, og bidrar til å øke forskjeller i arbeidslivet og samfunnet, sier Rysst. Målene vi kjemper for i felleskap sammen med flere klubber i SAFE er et tryggere og rettferdig arbeidsliv og et samfunn som er mer produktivt, mer konkurransedyktig og hvor det blir investert mer i de ansatte sin kompetanse.