Medlemskap

SAFE består av partipolitisk uavhengige foreninger og klubber. Medlemmer står tilsluttet SAFE via sin forening/klubb der slike er opprettet. Som aktive medlemmer regnes medlemmer som er ansatt, fast eller midlertidig i selskap, og har sitt daglige virke i olje- og energisektoren, enten i arbeid eller som lærlinger. Medlemmer som er sykmeldte regnes også som aktive medlemmer.

Meld deg inn og bli en del av fellesskapet.

For å bli medlem av SAFE må du fylle ut det elektroniske skjemaet.

Velkomstgaven ved innmeldelse i SAFE er CHARGEit Powerbank og Qi trådløs lader SACKit, prisbelønnet dansk design. Den unike og eksklusive designen på CHARGEit vant den prestisjetunge Red Dot Design Award i 2019. Bare plasser telefonen på CHARGEit og få et fullt batteri på kort tid.

  • CHARGEit lader også via kabel – bare koble ladekabelen til USB-porten og hurtiglading starter. Det er også mulig å bruke både trådløs lading og kabellading samtidig.
  • CHARGEits 6000 mAh-batteri kan lade opptil tre ganger avhengig av batteristørrelse. En kan også bruke CHARGEit til å lade bærbare enheter.
  • CHARGEit Powerbank er fulladet på tre timer.

Aktivt medlemskap

Aktivt medlemskap gjelder fra du melder deg inn til den dag du melder deg ut. For å være aktiv medlem må du betale kontingent hver måned, hvis ikke annen melding er gitt til SAFE.

Medlemskontingent

Yrkesaktive med bostedsadresse i Norge og Sverige betaler kr. 460,- inkludert obligatorisk advokatforsikring. Yrkesaktive med bostedsadresse utenfor Norge og Sverige betaler kr. 400,-. For disse er advokatforsikring ikke obligatorisk, men kan tegnes av det enkelte medlem til en kostnad av kr. 60,- pr. mnd. I tillegg kommer også en eventuell klubbkontingent.

Redusert kontingent

Hvis du er deltidsansatt betaler du halv kontingent til SAFE.

Lærlinger

Lærlinger er fritatt for kontingent. De er automatisk omfattet av advokat- og grunnforsikring.

Passivt medlemskap

1. I henhold til SAFE-vedtektene § 16.5 kan du opprettholde ditt medlemskap ved å søke om passivt medlemskap dersom dokumentasjon foreligger, ved følgende forhold:

a. Arbeidsløshet
b. Verneplikt
c. Skole/kurs, utdanning uten lønn
d. Permittering/permisjon uten lønn

Du blir i ovennevnte tilfeller fritatt for kontingentinnbetaling. Advokatforsikring blir automatisk videreført. Det koster kr. 60,- pr. måned, men du kan reservere deg fra å delta i denne.
Dersom du velger å takke nei til å fortsette med Advokatforsikring, gjenopptas forsikringen med en karenstid på 6 mnd. fra gjenopptagelsesdato.

Du opprettholder de samme fordelene som et aktivt medlem.

2. Du kan også be om å opprettholde ditt medlemskap ved å bli registrert som passivt medlem i henhold til SAFE-vedtektenes § 16.6, dersom du gir skriftlig melding om dette. Passivt medlemskap gjelder da ved følgende forhold:

a. Pensjonering
b. Uførhet
c. Arbeidsavklaring

For medlemmer som kommer inn under pkt. 2 a, b, og c blir advokatforsikringen automatisk videreført. Årlig kontingent blir da kr. 1020,-. Du kan reservere deg fra å delta i advokatforsikringsordningen. Den årlige kontingenten vil da bli kr. 300,-. Dersom du velger å takke nei til å fortsette med advokatforsikringen, vil det ved senere tiltredelse i ordningen være en karenstid på 6 mnd. fra gjenopptagelsesdato. Innbetalt premie blir ikke tilbakebetalt.

Kontakt oss gjerne:
Nils Petter Rønningen nils.petter@safe.no 908 74 633
Anja Fjelde anja@safe.no 922 30 063

Midlertidig kontraktvikar

(Gjelder ikke fast ansatte i bemanningsselskap)
Arbeidstakere innenfor SAFE sitt organisasjonsområde, kan søke direkte medlemskap i SAFE, selv om de ikke har fast stilling eller ansettelse i en virksomhet. Dersom medlemskap innvilges, må medlemmet betale kontingent via avtalegiro eller annet fast trekk i bank.

Midlertidig kontraktvikar som ikke har nære utsikter til fast ansettelse eller arbeid i et helt årsverk, kan innvilges redusert kontingent på kr. 209,- pr. mnd. inkl. advokatforsikring. (Advokatforsikring er obligatorisk). Medlemmet ansees som fullverdig medlem så sant medlemmet har oppgitt riktig informasjon om sitt arbeidsforhold, og innbetaler kontingent.

Dersom medlemmet får fast arbeid/ansettelse med fast inntekt, plikter medlemmet å informere SAFE om dette umiddelbart, slik at ordinær kontingentinnbetaling kan iverksettes. Dersom dette er fast ansettelse i et selskap hvor SAFE har klubb, overføres disse til den aktuelle klubben.

Dersom SAFE ikke har mottatt riktig informasjon om ansettelse og arbeidsforhold, kan SAFE avslå eller begrense bistand, dersom medlemmet kommer i en sak i forbindelse med sitt arbeidsforhold.
Medlemskapet er direkte knyttet til SAFE uten klubb. Medlemmer som er direkte knyttet til SAFE uten fast ansettelse gir ikke rett til valgbarhet til tillitsverv i SAFE.

Midlertidig kontraktvikar med bostedsadresse i Norge og Sverige betaler kr. 209,- inkludert obligatorisk advokatforsikring. Midlertidig kontraktvikar med bostedsadresse utenfor Norge og Sverige betaler kr. 149,-. For disse er advokatforsikring ikke obligatorisk, men kan tegnes av det enkelte medlem til en kostnad av kr. 60,- pr. mnd.

Ny arbeidsgiver

Husk å oppdatere din profil i medlemssystemet. Hvis du skifter arbeidsgiver husk på å gi SAFE og klubben din melding om at medlemskapet skal overføres, slik at vi får gjort de nødvendige rutiner i forbindelse med opprettholdelse av ditt medlemskap.

Husk å oppdatere din profil

Vervekampanje

Hvem omfattes av vervekampanjen?
Kampanjen gjelder der det er etablerte klubber. Det er selvfølgelig også fullt mulig å verve i andre klubber enn sin egen. Der det ikke finnes noen klubb, men hvor en gruppe arbeidstakere fra samme bedrift melder seg inn og etablerer klubb, har SAFE åpnet for at velkomst- og vervepremier kan deles ut når klubb er etablert.

Retningslinjer 

Innmeldingsskjemaet må være nøyaktig utfylt. Husk å påføre ververens navn. Nyinnmeldte må være trukket i kontingent før velkomstgaver sendes ut og vervingen blir godkjent. Gjelder ikke lærlinger, da de er fritatt kontingent. Vervepoengene har en varighet på 5 år. Poeng eldre en 5 år blir automatisk slettet. Maks uttak av vervepremier pr kalenderår er kr 10.000,-.

Uttak av vervepremier:

Ta kontakt med SAFE eller klubben din. SAFE overfører beløpet til klubben som foretar premiering i henhold til egne regler.

Antall vervedeOverføres klubb
1 vervetKr. 500,-
3 vervedeKr. 2 500,-
5 vervedeKr. 5 000,-
10 vervedeKr. 10 000,-

Verv nye medlemmer

Nøl ikke med å anbefale nyansatte og andre til å melde seg inn i SAFE. Vi er en sterk fagorganisasjon og medlemsvekst bidrar til å styrke organisasjonen ytterligere.