Vervekampanje

Vervekampanje

Illustrasjonsfoto bli medlem

Alle medlemmer som verver kan få vervepoeng.

Vervepoengene har en varighet på fem år. Poeng eldre en fem år blir automatisk slettet. Maks uttak av vervepremier per kalenderår er 10.000 kroner. Kampanjen gjelder der det er etablerte klubber.

Det er selvfølgelig også fullt mulig å verve i andre klubber enn sin egen. Der det ikke finnes noen klubb, men hvor en gruppe arbeidstakere fra samme bedrift melder seg inn og etablerer klubb, har SAFE åpnet for at velkomst- og vervepremier kan deles ut når klubb er etablert.

Retningslinjer 

Innmeldingsskjemaet må være nøyaktig utfylt. Husk å påføre ververens navn. Nyinnmeldte må være trukket i kontingent før velkomstgaver sendes ut og vervingen blir godkjent. Gjelder ikke lærlinger, da de er fritatt kontingent.

Uttak av vervepremier:

Ta kontakt med SAFE eller klubben din. SAFE overfører beløpet til klubben som foretar premiering i henhold til egne regler.

Antall vervedeOverføres klubb
1 vervetKr. 500,-
3 vervedeKr. 2 500,-
5 vervedeKr. 5 000,-
10 vervedeKr. 10 000,-

Verv nye medlemmer

Nøl ikke med å anbefale nyansatte og andre til å melde seg inn i SAFE. Vi er en sterk fagorganisasjon og medlemsvekst bidrar til å styrke organisasjonen ytterligere.