Passivt medlemskap

Passivt medlemskap

Illustrasjonsfoto passivt medlemskap

Slik kan du opprettholde ditt medlemskap.

I henhold til SAFE-vedtektene § 16.5 kan du opprettholde ditt medlemskap ved å søke om passivt medlemskap dersom dokumentasjon foreligger, ved følgende forhold:

a. Arbeidsløshet
b. Verneplikt
c. Skole/kurs, utdanning uten lønn
d. Permittering/permisjon uten lønn

Du blir i ovennevnte tilfeller fritatt for kontingentinnbetaling. Advokatforsikring blir automatisk videreført. Det koster 73 kroner per måned, men du kan reservere deg fra å delta i denne.
Dersom du velger å takke nei til å fortsette med advokatforsikring, vil ikke forsikringen kunne gjenopptas. Du opprettholder de samme fordelene som et aktivt medlem.

2. Du kan også be om å opprettholde ditt medlemskap ved å bli registrert som passivt medlem i henhold til SAFE-vedtektenes § 16.6, dersom du gir skriftlig melding om dette. Passivt medlemskap gjelder da ved følgende forhold:

a. Pensjonering
b. Uførhet
c. Arbeidsavklaring

For medlemmer som kommer inn under pkt. 2 a, b, og c blir advokatforsikringen automatisk videreført. Årlig kontingent blir da 1306 kroner. Du kan reservere deg fra å delta i advokatforsikringsordningen. Den årlige kontingenten vil da bli 432 kroner. Dersom du velger å takke nei til å fortsette med advokatforsikring, vil ikke forsikringen kunne gjenopptas. Du opprettholder de samme fordelene som et aktivt medlem.