Medlemskontingent

Medlemskontingent

Illustrasjonsfoto medlemskap

For yrkesaktive med bostedsadresse i Norge og Sverige er kontingenten i SAFE 503 kroner per måneden, inkludert obligatorisk advokatforsikring.

Yrkesaktive med bostedsadresse utenfor Norge og Sverige betaler 430 kroner i måneden. For disse er advokatforsikring ikke inkludert. I tillegg kommer også en eventuell klubbkontingent. Medlemmer som er sykemeldte, regnes også som aktive medlemmer.

Redusert kontingent

Hvis du er deltidsansatt betaler du halv kontingent til SAFE.

Lærlinger

Lærlinger er fritatt for kontingent. De er automatisk omfattet av advokat- og grunnforsikring.