Medlemskontingent

Medlemskontingent

Illustrasjonsfoto medlemskap

Yrkesaktive med bostedsadresse i Norge og Sverige betaler kr. 464,- inkludert obligatorisk advokatforsikring.

Yrkesaktive med bostedsadresse utenfor Norge og Sverige betaler kr. 400,-. For disse er advokatforsikring ikke inkludert. I tillegg kommer også en eventuell klubbkontingent.

Redusert kontingent

Hvis du er deltidsansatt betaler du halv kontingent til SAFE.

Lærlinger

Lærlinger er fritatt for kontingent. De er automatisk omfattet av advokat- og grunnforsikring.