Møte med HMS-utvalget før Kongressen 2020

HMS-utvalgte på SAFE-huset
HMS-utvalgte på SAFE-huset

HMS-utvalget har hatt møte på SAFE-huset med to hovedtemaer: Kongressen 2020 og yrkesskadeforsikring.

Vår yrkeshygieniker Halvor Erikstein har skrevet en artikkel tidligere i år der han slo alarm om hvordan arbeidsgiveren frikjøpes for ansvar for arbeidstakeren ved å tegne forsikring. Erikstein mener arbeidsgiver slipper for lett unna kravene til et godt arbeidsmiljø. I denne presentasjonen, som du kan laste ned her, beskriver han hvordan situasjonen er i dag i petroleumsindustrien: det benyttes svært mange kjemiske forbindelser som ikke er toksikologisk risikovurdert. Nå er HMS-utvalget enig om at Yrkesskadeforsikring bør være tema på Kongressen i november.

– Når arbeidstakere blir skadde av nye kjemikalier vil forsikringsindustrien og utrederne av yrkessykdom påstå at helseskadene ikke er dokumentert eller er «vitenskapelig bevist» og nekte at symptomene er forenlig med den snevre godkjenningslisten. De færreste som er involvert i en yrkessykdomsutredning har vært offshore, sier Halvor Erikstein.

Forsikringsselskapene prøver å forskyve ansvaret

Det samme bekrefter SAFEs advokat, Øyvind Vidhammer ved advokatfirma Simonsen Vogtwiig. Han er leder for personskadeavdelingen og har spesialkompetanse innen personskadeerstatning og forsikringsrett. Via teams forklarte han til utvalget hvordan forsikringsselskapene prøver å forskyve ansvaret.

– Forsikringsselskapene jobber med å finne ut detaljert informasjon om helsetilstanden til arbeidstakeren lenge før den eventuelle skaden, nettopp for å finne ut hva eller hvem som har ansvaret. Dokumentasjon eller mangel på dokumentasjon i en slik prosess er avgjørende, sier Vidhammer.

Advokat Øyvind Vidhammer holder foredrag via Teams Foto: Rebecca Bjerga
Advokat Øyvind Vidhammer holder foredrag via Teams Foto: Rebecca Bjerga

Covid-19, varsling og regelverk var også på agenda under møtet:

  • Hvordan håndtere varsling?
  • Hvordan varsle?
  • Covid-19 utfordringer i bedriftene v/ Levard Olsen-Hagen
  • Hvilket regelverk som gjelder for drift av Norsk Sokkel? v/ Idar Martin Herland
  • Status fra «Trepartsarenaer» i RVF, sFs, SF, FSB, HSS-4 og studietilbud fra Bransjeprogram i Olje, gass- og leverandørindustrien v/ Stig-Rune Refvik
Skriv ut siden