Presentasjonene fra SAFE HMS konferanse

Foto: Kjell Inge Brunsvik
Foto: Kjell Inge Brunsvik

Her er lenker til presentasjonene som ble holdt på SAFE HMS konferansen Fullt forsvarlig 12. og 13. juni 2019. Du finner mye ny kunnskap om helsefarlig eksponering, men også presentasjoner med ny teknologi som kan forbedre arbeidsmiljøet.

Presentasjoner fra Fullt forsvarlig 12.-13. juni 2019.

1

Hvorfor kan eksponering for eksos og ultrafine partikler gi hjerte- og karsykdommer?

Bendik C. Brinchmann.  Diesel Eksos Ultrafine partikler. Bendik Brinchmann

2

Kartlegging av eksponering. Reaktive og ultrafine partikler i arbeidsmiljøet.

Gunnar Skarping og Marianne Dalene.  IFKAN Sverige.  Reaktive og ultrafine partikler IFKAN. Skarping Dalene

3

Removing of ultrafine particles. (Rensing av luft med ultrafine partikler).

Peter Christiansen, Genano.  Removing of ultrafine particles Genano. Peter Christiansen

4

Støtteordning og virkemiddel for redusering av utslipp og forurensning.

Rouzbeh Rasai, Næringslivets NOx-fond.  Støtteordninger NOx fondet. Rouzbeh Rasai

5

Equinors prosjekt for merking av utslippspunkt fra prosess og roterende utstyr.

Kristin Gellein, Equinor.  Equinors kartlegging og merking av venter. Kristin Gelein

6

Ny teknologi: Se hva du hører. Om bruk av støykameraet «Noisevision» for identifisering av støykildene.

Håvard B. Johnsen, Momentum technologies.  Noisevision Momentum. Haavard Johnsen

7

Ny teknologi: “Real-time environmental monitoring with sources identification, odours monitoring and recognition – applications in the oil and gas industry”.

Raphael Picard, Rubix SI. RUBIX SAFE 12 06 2019 L

8

Teknologiutvikling: Boreslamsbehandling. Erfaring med MudCube fra Askepott og Askeladd.

Simen Eik-Kalve, Hovedverneombud KCAD. Thomas Larsen, Cubility.  Erfaring med MudCube. KCAD og Cubility

9

Teknologiutvikling: Varmt arbeid gjort kaldt. Praktisk demonstrasjon av utstyr som reduserer eksponering for støy, kjemiske forbindelser og partikler.

Kjetil Olsen, SafetyTools.  SafetyTools Fra varmt til kaldt. Kjetil Olsen

10

Ny teknologi: Draeger X-PID 9500 direktevisende instrument for måling, kartlegging og logging av benzen.  Jan

Tore Bredesen, Draeger.  Benzen Måling Kartlegging. Jan Tore Bredesen

11

Kjemisk arbeidsmiljø på trepartsarenaen. Halvor Erikstein

Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum. Møte 7. juni 2017:

Halvor Erikstein, SAFE.  Krav om merking av venter Sikkerhetsforum Juni 2017. Halvor Erikstein

Norsk olje og gass. Seminar Kjemisk arbeidsmiljø – Status 2018. 5. desember 2018.

Eksos og ultrafine partikler – mer enn lungeeffekter.

Halvor Erikstein.  Status kjemisk arbeidsmiljø Eksos Partikler desember 2018. Halvor Erikstein

12

Forgiftning i luftfarten. Internasjonalt arbeid med CEN/TC 436. Turbin- og hydraulikkolje eksponering i luftfart og industri.

Frank Brehany.  Cabin Air Quality CEN Standard. Frank Brehany

13

SAFE tariffkrav om kartlegging av uhelse forårsaket av arbeidsmiljøeksponering. Oljearbeidernes sosiale ordninger (OSO).

Roy Aleksandersen, SAFE.  SAFE tariffkrav og OSO. Roy Aleksandersen

14

Helseutfall i petroleumsvirksomheten – kan vi få oversikt over det?

Tom Grimsrud, Kreftregisteret.  Kartlegging helseutfall Kreftregistert. Tom Grimsrud

15

Bjarne Kapstad, intervjuet av NRK

NRK Rogaland, syk av eksos offshore

NRK Rogaland, distriktsnyheter

16

Yrkesskadeforsikringen.

Øyvind Vidhammer, Simons Vogt Wig.  Yrkesskadeforsikring. Øyvind Vidhammer

17

Arbeidsmiljøskaddes Landsforenings kamp for nasjonalt kompetansesenter for yrkesskadde.

Dagfinn Wiik, Arbeidsmiljøskaddes Landsforening.  Arbeidsmiljøskaddes Landsforening. Dagfinn Wiik

18

Appell til Equinor ved konsernsjef Eldar Sætre om og hjelpe de som er blitt ufør etter arbeid rundt turbinene på Statfjord (MS-saken på Statfjord).

Harry Stiegler Brevik, ufør turbintekniker fra Statfjord.

Apppell til konsernsjef Eldar Sætre, Equinor

Skriv ut siden