SAFE lite imponert over arbeidsgivers ‘dugnadsinnsats’

SAFE lite imponert over arbeidsgivers ‘dugnadsinnsats’

Illustrasjonsbilde fra Envato elements

SAFE kom med flere innspill i møtet mellom YS og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) om koronasituasjonen. SAFE ville vite blant annet hvordan myndighetene ser for seg å kompensere for de myndighetspålagte karantenene, herunder både utgifter til kost og losji og kompensasjon.

SAFE kom med flere innspill i møtet mellom YS og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) om koronasituasjonen. SAFE ville vite blant annet hvordan myndighetene ser for seg å kompensere for de myndighetspålagte karantenene, herunder både utgifter til kost og losji og kompensasjon.

Den siste tiden har vi dessverre opplevd en betydelig oppblomstring i smittetilfeller av koronaviruset. Regjeringen har innført strenge tiltak, og mange av oss er nesten tilbake til  situasjonen vi opplevde i mars. Regjeringen har varslet at en rekke av tiltakene som skal dempe de økonomiske konsekvensene for arbeidstakerne, som forhøyet dagpengesats og økt antall omsorgsdager, videreføres til langt inn i 2021.

I møte mellom YS og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) om koronasituasjonen mandag 9. november, kom SAFE med flere innspill.

Med bakgrunn i de nye smitteverntiltakene og smitteutviklingen er SAFE bekymret ovenfor våre medlemmer som er utenlandsbosatte, utfordringer rundt karanteneplikt, betaling, kost og losji. Flere av de går i ett med karantene-jobb-karantene, dette er ikke levelig over tid.

Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– SAFE ville vite hvordan myndighetene ser for seg å kompensere for de myndighetspålagte karantenene, herunder både utgifter til kost & losji og kompensasjon. Det er forskjell på når myndighetene pålegger og når arbeidsgiver pålegger. SAFE ba YS jobbe for at partene blir enige om en kompensasjonssum for bedriftspålagte karantener. SAFE har lang forhandlingserfaring fra arbeidslivet. Her inngår også gjennomslag for gode og fornuftige kompensasjonsordninger. Vi bidrar svært gjerne i det videre arbeidet med dette – om YS ønsker det, sier Hilde-Marit Rysst.

SAFE er lite imponert over arbeidsgivers ‘dugnadsinnsats’

SAFE er lite imponert over arbeidsgiver sin ‘dugnadsinnsats’ i mange tilfeller. Arbeidsgiverne var raskt ute med at vi ansatte måtte strekke oss, og vi måtte bidra i lands-dugnaden. Nå trekker situasjonen ut i tid, og bedriftene fortsetter å pålegge mange av våre medlemmer diverse former for karantener og reiserestriksjoner, men kompensasjon for vår tapte fritid det er veldig varierende.

Partene i arbeidslivet er meget klar over at vårt normale skift rotasjon er ett årsverk, timer som bedriften pålegger utover det skal naturlig nok utløse kompensasjon.  Dessverre ser ikke arbeidsgiver likt på dette så nå er flere ‘korona’ tvister på vei inn i rettssystemet.

Forhåpentligvis kan vi gå inn i juletiden med mindre smitte og økonomisk trygghet for alle.