Ocean of Trust – det handler om tillit

ONS-uken har samlet olje- og energibransjen i Stavanger, med rundt 60 000 deltakere fra over 100 nasjoner. Temaet i år var Trust, altså tillit. Petroleumsstilsynet benyttet anledningen til å lansere filmen «Ocean of Trust», som handler om den 50 år lange oljehistorien vår, om tillit og om den norske sikkerhetsmodellen.

Fra arkivet: «Fullt forsvarlig»

SAFE HMS-utvalg inviterer igjen til en todagers konferanse som er åpen for alle, om helse, miljø og sikkerhet. Tidspunktet er 12.-13. juni 2019. I år har vi kalt konferansen «Fullt forsvarlig».

Den digitale oljearbeider

Digitalisering endrer petroleumsnæringen radikalt og vil bety store endringer for mange ansatte. Men hvordan blir framtidens arbeidshverdag for den digitale oljearbeider? Petroleumstilsynet i tidsskriftet sitt, Dialog, forklarer hvordan innføring av ny teknologi og nye løsninger i oljebransjen fører til store omveltninger i arbeidsoppgaver og organiseringen av arbeidet.

YS Karriereveiviser gir deg nye muligheter

Som medlem i SAFE får du en unik mulighet til å lære mer om deg selv. Med YS Karriereveiviser kartlegger du personligheten og interessene dine. Sannsynligvis oppdager du at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn hva du trodde. 

SAFE i ESS må ta utfordringene uten Oddleiv Tønnessen på laget

Rammen rundt årsmøtet til ESS kunne ikke vært bedre. Med utsikt til havet, mat og forpleining som passer en ekte forpleiningsklubb, et godt gjennomført årsmøte og særdeles god stemning, ble det både en velfortjent avslutning for klubbleder Oddleiv Tønnessen, og en fin start for det nye styret.