Farlig frekvens 2010

Farlig frekvens 2010

 1. Ann-Christin Johnson – Ototoxiska amnen, Kjemikalier och lakemedel som påverkar horseln.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens2 MB
 2. Ann-Christin Johnson – Hur kan man mäta hörsel.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens1 MB
 3. Árni Ingvarsson – Krav på kommunikationssystem inom svenska forsvaret.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens371 KB
 4. Bent Endresen – Helikopter og larmskade, den lage og farefulle veien i rettsapparatet, fra tingrett til høyesterett.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens470 KB
 5. Carsten Tjell – Tinnitus.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens574 KB
 6. Dr PA Hellstrom – Ljudnivåmätningar i Superpuma, Hkp 10.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens541 KB
 7. Dr PA Hellstrom – Vilka krav och mål vi har inför framtiden.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens446 KB
 8. Frank Lemstad – Hørselsvern, en effektiv barriere mot støy.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens532 KB
 9. Geir Eikeland – Cubility.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens980 KB
 10. Halvor Erikstein – Verdsetter vi sansene høyt nok Hva er dyrt i forhindring av skader.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens1 MB
 11. Ingrid Sivesind Mehlum – Forskriftenes krav til helseovervåkning av støy- og vibrasjonseksponerte.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens381 KB
 12. Jan Ivar Kåsin – Hvilke helseskader gir helkroppsvibrasjon.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens563 KB
 13. John Kristoffersen – Med 900 hestekrefter mot ørene.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens972 KB
 14. Jørgen Staffeldt – Støy og vibrasjoner i helikoptere, en kalkulert risiko.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens685 KB
 15. Knut Inge Fostervold – Forstyrrende lyd.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens330 KB
 16. Kristian Gould – Vurdering og kontroll av skadelig hånd-armvibrasjon.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens1 MB
 17. Magne Birkedal – Vi som gjør jobben.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens566 KB
 18. Ola Kolnes – Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens534 KB
 19. Olav Kvaløy – Ny forskning på avanserte hørselsvern.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens295 KB
 20. Petter A Haver & Magnis Ognedal – Målinger med iPhone og lignende.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens329 KB
 21. Tore Tjemeland – Fornuftige barrierer eller barrierer mot fornuften.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens309 KB
 22. Torkjell Vik – Tanker om videre oppfølging av luftfartens støy og vibrasjonsproblemer.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens159 KB
 23. Velkommen til Farlig Frekvens.pdfSAFE HMS konferansen 2010 Farlig frekvens3 MB