Høringssvar på forslaget om endring av dispergeringsforskriften