SAFElement 7. juli 2018

Seier i arbeidsretten i saken mot Island Offshore.
I tillegg kommer informasjon om høstens kurs, 30-års minnemarkering for Piper Alpha, rapporten fra Statens havarivernkommisjon om Turøyulykken og informasjon om mandagens mekling mellom SAFE og NR.

SAFE-kongressen er åpnet

Velkommen til Stavanger! Gratulerer med 40-årsjubileet, sa Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø da hun åpnet SAFE-kongressen i dag.

SAFE i møte med Hauglie

SAFE var mandag invitert til et møte som Arbeids-og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet arrangerte i Stavanger. Tema for møtet var tiltak for motvirke ledighet med spesielt fokus på unge med lav utdanning. SAFE deltok med leder Hilde-Marit Rysst og 2. nestleder Roy Erling Furre.

TIOS: bevisst ukultur eller kunnskapsløshet?

Oppsigelser og permitteringer går parallelt med utlysing av nye stillinger. Salg av aksjer som totalt endrer selskapets eierstruktur, uten at tillitsvalgte orienteres. Hopper fra den ene tariffavtalen til den andre, uten forhandlinger med klubben. Ønsker å bruke tariffavtaler som eies av hovedorganisasjoner som de selv ikke er medlem i. Endrer lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte over natten, uten forhandlinger med klubb og fagforeninger.

Den norske modellen er i faresonen

Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, presenterte sin siste rapport fra Medbestemmelsesbarometeret på en konferanse på Høgskolen i Oslo og Akershus, mandag 7. november. Den påfølgende paneldebatten med seks forskjellige forbund viste en stor grad av enighet om en utvikling som viser svakere medarbeiderinnflytelse på arbeidsplassene.

Rysst bekymret for trepartssamarbeidet

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst tok på YS-konferansen til orde for at den norske modellen og trepartssamarbeidet i norsk næringsliv må inn i pensum på alle nivåer i skolen. I en av paneldebattene slo hun fast at utviklingen er bekymringsfull. -Arbeidsgiverne skryter av den norske modellen, samtidig som de sniker inn den amerikanske modellen. – Vi må […]

RVK feirer 10 år og 10.000 deltakere med seminar

I løpet av 10 år har over 10.000 personer fått økt kunnskap om regelverket i petroleumsnæringen gjennom RVK. 29. september makeres jubileet med seminar i Stavanger. Roy Erling Furre er blant foredragsholderne.