Utdanningsfond

SAFE tildeler kontinuerlig tilskuddsordninger til medlemmene.

SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompentanse innen organisasjons- og yrkesliv.

SAFE har fire utbetalingsdatoer: 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november.

Du kan lese mer om SAFE sitt utdanningsfond Nye endringer for SAFE utdanningsfond

Kontaktperson: Anita Fløisvik anita@safe.no 986 09 337