YS Pensjon

YS Pensjon

Egen pensjonskonto trådte i kraft 1. januar 2021 som et resultat av endringer i innskuddspensjonsloven. Formålet har vært å gjøre pensjon enklere. Ansatte skal få økt innflytelse over pensjonen sin, bedre oversikt og informasjon, og sist men ikke minst, lavere kostnader.

Nå kan du selv bestemme hvem som skal forvalte pensjonen din. SAFE sammen med YS-forbundene Delta, Finansforbundet, Negotia, Parat, og Yrkestrafikkforbundet har gått sammen og forhandlet frem en svært god pris på vegne av medlemmene.