Grunnforsikring for deg og familien

Grunnforsikring for deg og familien

Grunnforsikringen er obligatorisk og omfatter alle yrkesaktive, betalende medlemmer mellom 18 og 67 år, samt lærlinger.

Grunnforsikring

Det er kun advokatforsikring og SAFE grunnforsikring som er inkludert i medlemskontingenten. Ved medlemmets og/eller ektefelle/samboers/partners dødsfall vil de etterlatte raskt få utbetalt et beløp tilsvarende 1 G. Hvis du misligholder ditt medlemskap ved ikke å betale kontingent, vil denne rettighet kunne bortfalle for deg og dine etterlatte.