Grunnforsikring for deg og familien

Grunnforsikring for deg og familien

Grunnforsikringen er obligatorisk og omfatter alle SAFEs medlemmer mellom 18 og 67 år. Forsikret medlems ektefelle/samboer mellom 18 og 67 år er også automatisk omfattet.

Grunnforsikring

Det er kun advokatforsikring og SAFE grunnforsikring som er inkludert i medlemskontingenten. Ved medlemmets og/eller ektefelle/samboers/partners dødsfall vil de etterlatte raskt få utbetalt et beløp tilsvarende 1 G. Hvis du misligholder ditt medlemskap ved ikke å betale kontingent, vil denne rettighet kunne bortfalle for deg og dine etterlatte.