Yrkesskader/Yrkessykdommer

Yrkesskader/Yrkessykdommer

SAFE har i flere år hatt et godt og tett samarbeid med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (SVW) i saker som gjelder yrkesskade eller yrkessykdom.

Dette er et svært komplisert juridisk fagfelt. SVW har advokater som arbeider kun med dette, og således innehar både solid kompetanse og erfaring. Juridisk avdeling i SAFE har tett dialog med advokatene i SVW.

Ta gjerne kontakt med oss i SAFE sentralt tlf.: 51 84 39 00, eller med vår kontaktperson i Simonsen Vogt Wiig tlf.: 21 95 55 00.