Yrkesskader/Yrkessykdommer

Yrkesskader/Yrkessykdommer

SAFE har gjennom flere år hatt et sterkt og nært samarbeid med advokat Øyvind Vidhammer i saker angående yrkesskader eller yrkessykdom. Øyvind har nå byttet firma fra Simonsen Vokt Wiig til Ness Lundin.

SAFE og vår juridiske avdeling fortsetter samarbeidet med Øyvind Vidhammer inn i det nye firmaet. Han kjenner SAFE, våre klubber og medlemmer godt. Yrkesskade og yrkessykdom er et svært komplekst juridisk område, og det er betryggende å vite at våre medlemmer får den beste bistanden når de trenger det.

Ness Lundin har også flere advokater som er spesialisert innen erstatning -og forsikringsrett, og besitter solid kompetanse og erfaring.

Ta gjerne kontakt med oss i SAFE sentralt på telefon: 51 84 39 00, eller med Øyvind Vidhammer i Ness Lundin på telefon: 959 36 154, eventuelt på e-post vidhammer@nesslundin.no