Advokatforsikring

Advokatforsikring

SAFE illustrasjonsbilde advokatforsikring fordel

Forsikringen er obligatorisk for medlemmer med bostedsadresse i Norge og Sverige.

SAFE har avtale med Legal24. Forsikringen er obligatorisk for medlemmer med bostedsadresse i Norge og Sverige og omfatter alle yrkesaktive, kontingentbetalende medlemmer, inkludert lærlinger i SAFE. Forsikringen kan også omfatte medlemmer som i perioder er innvilget kontingentfritak.
Forsikringen omfatter også pensjonister som har valgt å fortsette med forsikringen.

Trygghet i hverdagen

Gjelder for deg og din samboer/ektefelle og deres barn opp til 20 år (innenfor samme husstand)
20 timers juridisk rådgiving per forsikringsår. Advokatbistand ved tvist, inntil 3 000 000 kroner per forsikringstilfelle per år, inkludert dømte saksomkostninger.