Fri juridisk bistand

Fri juridisk bistand

SAFE har egne ansatte advokater og jurister. Som SAFE medlem har du krav på bistand i saker knyttet til ditt arbeidsforhold.

Har du spørsmål/problemer vedrørende ditt arbeidsforhold? Kontakt klubben for bistand.

Det er i utgangspunktet lokal tillitsvalgt som retter henvendelse til SAFE sentralt om juridisk bistand for medlemmene.